Of Lost Love and Poetry

heartaches + words

Archive for the month “October, 2013”

Scarred Heart

fineartamerica.com

Will the scars fade from the heart over time?
Leaving flesh unmarked and whole once more?
Where shattered dreams are no longer broken,
but reshaped into something more beautiful than before?
Will there be hope instilled in the spaces between,
filling this empty heart until fit to bursting?
Will the silence break until words can flow,
washing away the heartaches left by loneliness?
Will there be another reason to let love in,
and let it burn away the scars that mar the heart?

-Little Ink Elf 102713-

Advertisements

Nasaan Ka Na?

patuloy sa pagdaloy ang mga salitang puno ng laman
ng pusong tumitibok kahit ito pa’y ilang beses mo nang sinaktan,
magkahalong tuwa’t lungkot ang syang aagos sa mga pahinang
sinusulatan ng kamay na minsan mo nang hinaplos at binalot
sa iyong mga daliri ng mahigpit na tila bang nagsasabing di ka bibitiw.

pero nasaan ka na?

lahat ng mga letrang pinagtabi tabi para ibahagi ang saloobin
ay walang saysay kung di mo man lamang masisilayan,
ang mga tula at kwentong binuo sa panaginip habang mahimbing
na binibisita ang iyong imahe sa likod ng mga nakapikit na mga mata
na syang nagbibigay ngiti sa mga labi kong ito.

pero nasaan na ka na?

ang mga ngiti’y naubos na,ang mga panaginip ay naglahong parang bula,
pati ang mga salitang dumadaloy sa panulat ay unti unting nauubos na.
ang tinta’y di na pumapatak, wala nang kailangang sabihin pa.
huli na ang lahat, ang bukas ay parating na.

-Little Ink Elf 102013-

Where to Find

where to find consolation for this wretched state,
the colors have faded turning the world to gray?
falling dreams resemble that of falling leaves
gravity pulling them down, down, down.
down towards the earth to be trampled upon
by departing feet leaving just the broken bits
of carefully crafted hope littering the floor.

where to find refuge for this wandering soul,
that aimlessly walks on battered streets?
like a ship that parts waters with no direction,
this soul lost its compass that used to guide its steps.
steps that were once so sure of where to go
now they falter, became so unsure.

where to find solace until the broken heart mends,
from the jagged scars that circle it round and round?
like a map with many paths to take and stories to tell,
so do scars tattooed on flesh have something to share.
each fairy tale that come to end, now mar smooth surface
leaving paths of past heartaches that time attempts to heal.

-Little Ink Elf 101413-

Drifting

www.deviantart.com

 

set adrift with hardly a care,
unspoken words left me bare,
cutting deeply unto skin and soul,
this heart now has a hole.
can’t find a way to stop the bleeding,
this gaping wound finds no healing,
in silence i love, in silence i suffer,
drifting to nowhere, what can you offer?
to stop the hurt and mend what’s broken,
would you say the words left unspoken?

-Little Ink Elf 100313-

Post Navigation